WYBIERZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ABY WYŚWIETLIĆ OFERTĘ

Inwestycje

Spółka realizuje projekty głównie na terenie Wrocławia i regionu. Inwestycje cechują się wysokimi standardami budowlanymi, wykończeniowymi i aranżatorskimi. Łączą w sobie technologie przyjazne dla ludzi i środowiska, z rozsądnym stosunkiem jakości do ceny. Terminowość, bezpieczeństwo oraz unikalność projektów, to zasługa wykwalifikowanej kadry ekspertów, nastawionej na postęp.

Wsparcie dla developerów, spółdzielni mieszkaniowych oraz prywatnych właścicieli, w zakresie nowoczesnych standardów zarządzania inwestycjami. Celem jest zapewnienie komfortu korzystania z nieruchomości, a także ochrona interesów klienta. Można to zapewnić poprzez optymalizację kosztów utrzymania obiektu oraz stabilny wzrost wartości w perspektywie czasu. VELVOX GROUP zapewnia rzetelność wynikającą z dwóch dekad doświadczenia w branży.

Grupa angażuje się w projekty zweryfikowane przez wewnętrznych ekspertów. Doradztwo w zakresie finansów i oceny ryzyka inwestycyjnego dostępne jest także jako samodzielna część oferty. Wkład firmy może posłużyć w szczególności za kapitał uzupełniający dla tzw. właściwej fazy realizacji. Ponadto VELVOX GROUP sprawdza się jako doświadczony i kompetentny inwestor strategiczny oraz zastępczy.

Licencjonowani pośrednicy VELVOX GROUP obracają inwestycjami z pełnego przekroju rynku pierwotnego oraz wtórnego. Do obsługiwanych nieruchomości zaliczają się m.in. biura, hale, magazyny oraz domy jednorodzinne. Ofertę uzupełnia wsparcie w pozyskaniu i weryfikacji dokumentów, ocena techniczna i prawno-finansowa, negocjacje oraz przeprowadzenie transakcji zakończonej umową notarialną.

Jeśli chcesz pomóc potrzebującym i zastanawiasz się jak najlepiej ukierunkować Twoją pomoc, tak aby Twój datek trafił bezpośrednio do osób, które go naprawdę potrzebują, skontaktuj się z nami. Obecnie współpracujemy z niżej wymienionymi placówkami:

Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej
59-230 Prochowice, Golanka Dolna 6. Tel. (76) 85-84-565.
STRONA WWW, e-mail: dd.golanka@powiat-legnicki.eu.

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym i ich Rodzinom - Nowa Nadzieja
58-260 Bielawa, Żeromskiego 34. Tel. (74) 833-70-21.
STRONA WWW, e-mail: nnbielawa@nnbielawa.com.

Projektowanie

Kompleksową obsługę w dziedzinie projektowania inwestycji od podstaw oraz modyfikacje gotowych projektów, zapewnia klasyczna pracownia architektoniczna. W tym kadra inżynierów, artystów plastyków, grafików i aranżerów wnętrz, współpracująca z konserwatorem zabytków. Spółka zapewnia dodatkowo profesjonalne doradztwo inwestycyjne oraz oprawę graficzną podczas późniejszej realizacji i komercjalizacji nieruchomości.

VELVOX GROUP prowadzi nadzór całościowo. Począwszy od prac projektowych, mediacji ze wszystkimi uczestnikami postępowania i zdobycia pozwolenia na budowę, przez realizację inwestycji, do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Istnieje też możliwość przejęcia przez zespół interwencyjny projektów zagrożonych przez nierealne wytyczne. Po diagnozie stanu faktycznego i stworzeniu nowego kosztorysu, inwestycję realizuje się w założonym terminie.

Stabilna sytuacja finansowa umożliwia kompleksową organizację i finansowanie projektu. Przejmując obowiązki inwestora, spółka zajmuje się stworzeniem projektu architektonicznego oraz prawno-finansowego i przejściem procedur urzędowych. Organizacja placu budowy wiąże się z rekrutacją kadr z odpowiednimi uprawnieniami, zgromadzeniem maszyn zgodnie z harmonogramem i optymalizacją kosztów realizacji przy zachowaniu wysokich standardów na każdym etapie.

Kadra ekspertów firmy posiada rozległe doświadczenie w przygotowywaniu, ekspertyzach i adaptacji dokumentacji projektowej, w tym planów zagospodarowania gruntów. W toku współpracy dokonywane są analizy realności założeń pod kątem prawnym, technicznym i finansowym, a także prowadzone konsultacje w zakresie rozwiązań, technologii, materiałów budowlanych. Finałem jest projekt uzyskujący stosowne urzędowe pozwolenia.

Spółka zabezpiecza interesy klienta przez cały okres inwestowania. Doradcy obsługują proces wyboru i nabycia nieruchomości odpowiadającej deklarowanym planom. Następnie służą konsultacjami w zakresie zarządzania, redukcji ryzyka oraz maksymalizacji zwrotu z inwestycji. Ten etap można również powierzyć profesjonalnym zarządcom VELVOX GROUP, co bezpieczniej doprowadzi do rentownego wyjścia z inwestycji.

Budowanie

Tradycję Spółki VELVOX GROUP sięgają 1995 roku. VELVOX GROUP współpracuje zarówno z korporacjami, jak i mniejszymi uczestnikami rynku, obsługując inwestycje z pełnego zakresu budownictwa, w tym przejmując i realizując zagrożone projekty. Dysponując różnorodnym doświadczeniem, sprawną kadrą ekspertów oraz bazą partnerów biznesowych, jest w stanie zaoferować standardy budowania równe koncernom, w połączeniu z konkurencyjnymi cenami sektora MSP.

Spółka zatrudnia wyłącznie doświadczoną kadrę, dysponuje nowoczesnym parkiem maszyn i stosuje metody zgodne z Prawem Ochrony Środowiska. Eksperci dokonują kompleksowych rozbiórek z użyciem ciężkich maszyn, wyburzeń metodą strzałową oraz usunięcia wybranych elementów konstrukcji wewnątrz obiektów. Na historię zleceń składają się likwidacje budynków mieszkalnych oraz konstrukcji żelbetonowych i stalowych, m.in. fabryk, magazynów oraz hal.

Kompetencje podwykonawcze w sektorze komercyjnym, inżynieryjnym oraz mieszkalnym, obejmują inwestycje takie, jak hotele, galerie handlowe, obiekty sportowe, osiedla domków, hale i magazyny. Gama specjalizacji zawiera prace pomiarowe, budowlane, instalatorskie i wykończeniowe oraz kompleksowe meblowanie obiektów. VELVOX GROUP wynajmuje także maszyny budowlane oraz brygady pracowników, a ponadto dystrybuuje materiały budowlane, sprzęt, kontenery socjalne, stolarkę oraz ślusarkę budowlaną.

Zespół inżynierów firmy dysponuje uprawnieniami w pełnym zakresie oraz nowoczesnymi maszynami drogowymi i budowlanymi. Do realizowanych zleceń zalicza się brukowanie chodników, wykonywanie nasypów drogowych oraz podbudowy z kruszyw stabilizowanych; modernizacje przepustów, tuneli i mostów oraz prace związane z przygotowaniem i niwelacją gruntów pod inwestycje, w tym wykop, załadunek i transport mas ziemnych.

Spółka VELVOX GROUP podejmuje się profesjonalnej rekultywacji technicznej i biologicznej terenów budowlanych, pogórniczych, poprzemysłowych, zdegradowanych biologicznie i chemicznie. W zakres oferty wchodzi między innymi wymiana gleb oraz wykorzystanie roślin rozkładających substancje ropopochodne, pobierających metale ciężkie w procesie wytwarzania biomasy. Odnowienie może nastąpić w wybranym kierunku: budowlanym, leśnym bądź rekreacyjnym.

Ofertę firmy uzupełniają prace wysokościowe, w tym naprawy i zabezpieczenia betonowych konstrukcji mostów; ekspertyzy i remonty kominów przemysłowych; izolacje antykorozyjne i ognioochronne konstrukcji stalowych oraz hydroizolacje i renowacje zabytków włącznie z ich adaptacją na cele mieszkalne lub komercyjne. Wśród klientów wyróżnić można galerie handlowe, developerów, spółdzielnie mieszkaniowe oraz firmy korzystające z hal i magazynów.

Dane kontaktowe

VELVOX GROUP SP. Z O.O.


Ul. Buforowa 115
52-131 Wrocław  
 NA MAPIE

KRS: 0000320243 REGON: 020933153
NIP: 691-243-78-53